Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/18/2021 in all areas

  1. Wanneer je de tool 'modelbegrenzing' gebruikt, kan je de snede maken op de plaats waar je zelf wil. Je verschuift de kant van de modelbegrenzer naar binnen en wanneer de snijkant oplicht kan je met je rechtermuisknop 'creëer snedevenster' selecteren. Daarna kan je de eigenschappen van je snedevenster zelf instellen. Je kan eventueel het snedevenster omzetten naar een kopie van lijnen. (Bewerk-> Omzetten -> zet een kopie om naar lijnen) Dan heb je een 2D-tekening die je op een ontwerplaag kan zetten.
    1 point
×
×
  • Create New...

Important Information